PRO MOLDOVA propune elaborarea unui Cod al sănătății și a Strategiei de Dezvoltare a sectorului sănătății a Republicii Moldova 2020 – 2030

6 Mai 2020

PRO MOLDOVA propune crearea unei comisii speciale pentru elaborarea proiectului Codului sănătății a Republicii Moldova, precum și a Strategiei de Dezvoltare a sectorului sănătății a Republicii Moldova 2020 – 2030. Inițiativa a fost prezentată de către deputata PRO MOLDOVA, Ruxanda Glavan, în cadrul unei conferințe de presă. 

„Dificultățile de bază ale sistemului de sănătate constatate inclusiv în perioada stării de urgență declarate în contextul pandemiei la nivel mondial de coronavirus (COVID-19) sunt unele substanțiale, manifestate prin deficitul de lucrători medicali și dotarea inadecvată a instituțiilor medicale, coordonare ineficientă între instituțiile responsabile de sănătate publică și celelalte componente ale sistemului de sănătate, lipsa transparenței decizionale și a proceselor de coordonare intersectorială ca răspuns la o urgență de sănătate publică, infrastructură și tehnologii învechite, lipsa echipamentului de protecție  și instruire adecvată pentru  protejarea personalului medical, prețuri exagerate la unele echipamente de protecție individuală alternată cu lipsa periodică a acestora și a altor produse indispensabile,  lipsa unui depozit ce ar asigura securitatea farmaceutică a statului și cetățenilor. Pornind de la conștientizarea problemelor sistemice cu care se confruntă domeniul sănătății, subliniem necesitatea imperioasă de reformare a sectorului sănătății în baza  unei viziunii strategice, sistematizate și codificate a reglementărilor legale din domeniul ocrotirii sănătății”, a punctat Ruxanda Glavan, deputat PRO MOLDOVA. 

„Problemele sunt multiple, iar necesitatea unor viziuni strategice de lungă durată și a unor noi reglementări unificate, inclusiv aspecte ce țin de organizarea fiecărei părți componente a sistemului – medicină primară, spitalicească, urgențele, sănătatea publică, domeniul farmaceutic, finanțarea sistemului sănătății, achizițiile, resursele umane, acreditarea, licențierea, sistemul informațional integrat și dosarul medical electronic, asigurările medicale facultative, drepturile pacientului, malpraxis, colegiul lucrătorilor medicali ș.a., se impun de urgență.”, a mai declarat Glavan.

Comisia, compusă din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare, ce va antrena specialiști și experți din diverse instituții și domenii, ar urma să prezinte codul și strategia în termen de 90 de zile de la crearea ei.