Deputații guvernării s-au opus proiectului PRO MOLDOVA privind măsurile economice și sociale anti-criză

18 Iunie 2020

PRO MOLDOVA a propus astăzi repetat includerea pe ordinea de zi aproiectului de Lege privind măsurile economice și sociale anti-criză aplicabilepentru micșorarea impactului generat de pandemia de COVID-19.

Dezbaterea proiectului care prevede între altele plafonarea salariilordemnitarilor publici în perioada aprilie - decembrie 2020 la suma de 6975 lei, nu a fost susținută. Inițiativa a fost înregistrată în martie și constatăm căpână la ora actuală măsurile vitale pentru susținerea antreprenorilor și a angajaților nu au fost aplicate de guvernare.

Proiectul stipulează, de asemenea, suspendarea finanțării partidelorpolitice din bugetul de stat pentru anul 2020, precum și suspendarea tuturorachizițiilor publice, cheltuielilor capitale al autorităților publice centraleși locale care nu sunt stringent necesare pentru  exercitarea atribuțiilor funcționale.

Totodată, propunerea PRO MOLDOVA prevede majorarea cu 100% a salariilor defuncție și suplimentelor de plată a angajaților din instituțiilemedico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurări obligatorii deasistență medicală și direcționarea resurselor pentru necesitățile de combaterea pandemiei. De asemenea, se propun o serie de facilități cum ar fi scutire de laplata impozitului pe venit pentru anul 2020, considerarea drept evenimente deforță majoră sistarea sau limitarea activității agenților economici, amânareaplății ratelor de credit și/sau a dobânzilor de către băncile comerciale,crearea fondului anti-criză în valoare de minim 2 mlrd. lei, precum și aplicarearatei de 8% la TVA pentru sectorul HoReCa, etc.

Proiectul urmează directivele internaționale, practicile utilizate destatele dezvoltate și vecine Republicii Moldova pentru micșorarea impactuluigenerat de pandemia.